Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 05 2013

July 31 2013

farkas
5356 bc46
Reposted fromcerebellum cerebellum viasssssssss sssssssss
farkas
farkas
0906 f87c
Reposted frommoniamagda moniamagda viasssssssss sssssssss
5889 74ea

tastefullyoffensive:

How grapes are made. [slinkachu]

Reposted fromjustjori justjori viasssssssss sssssssss

July 03 2013

farkas
0630 e737
Reposted byMoniaukewuszi

June 15 2013

farkas
4901 7b74
Reposted byxzuzakxsssssssss

June 12 2013

farkas
8246 8f74 500
Reposted bybruxa bruxa

June 10 2013

farkas
farkas
http://bash.org.pl/342502/

<Nub> Może mi ktoś wytłumaczyć, jak dzielą sie komórki? 
<Tolek> o 
<Tolek> O 
<Tolek> 8 
<Tolek> o o
farkas
„Wiesz co jest największą tragedią tego świata? Ludzie, którzy nigdy nie odkryli, co naprawdę chcą robić i do czego mają zdolności. Synowie, którzy zostają kowalami, bo ich ojcowie byli kowalami. Ludzie, którzy mogliby fantastycznie grać na flecie, ale starzeją się i umierają, nie widząc żadnego instrumentu muzycznego, więc zostają oraczami. Ludzie obdarzeni talentem, którego nigdy nie poznają. A może nawet nie rodzą się w czasie, w którym mogliby go odkryć.”
Terry Pratchett "Ruchome obrazki"
farkas
7417 c1ff 500
Reposted byEviiilhairandthecitytrivpinkspaiderreloveutiongroznywombat

June 08 2013

farkas
8168 8c91 500
Reposted byemciudivinibotuncoWoodenPeacockMorgulzombikniemamniedlanikogobllondimareknelskialekozlowskackisbackfrenataemsbqedhelldelRayowstawieplywaizabasienazywa

June 05 2013

farkas
Play fullscreen
Reposted bylove-in-vainpeggy90brownpiaedysfunkcjalove-in-vainsvndeadlysinsaddnowtoherefornowhere

May 27 2013

farkas
farkas
0270 cb03
Reposted bySaper300GalomtalaarabusfitoLuiz000stragan-ze-snami
farkas
0262 6551 500
Reposted bylight-pink-nancy light-pink-nancy
farkas
0256 78db 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl